Úvod
Kalendář akcí
Historie
Tradice
Fotogalerie
Osobnosti
Mapy
Informace
Odkazy
Kontakty


[CNW:Counter]

 • Historie borkovanské školy
 • Borkovanský větřák
 • Borkovanský rybník
 • Vlastivěda moravská
 • Pečeť

  Historie borkovanské školy
  První škola se v Borkovanech objevila 6. června roku 1753, kdy byla v obci zřízena samostatná farnost. Prvním kurátem se stal Benedikt Královecký. Škola byla podle zvyku postavena v blízkosti fary (dnes budova pošty), protože učitel měl závazky i v kostele.

  Roku 1831 při velkém požáru celá vyhořela, ale byla obnovena tehdejší vrchností rytíři Neuwally, kteří měli povinnost o školu pečovat. Údržba školy byla v dalších letech velmi zanedbaná, až vše vyvrcholilo v roce 1855, kdy se učitelova manželka propadla ztrouchnivělým stropem přímo do učebny. Přišlo tedy na plány nového starosty a zastupitelstva k rekonstrukci střechy, stropů a došlo i k výměně oken a dveří.

  Kostel - Fara - Škola


  Stará škola byla jednotřídní a ve druhé polovině 19. století již nevyhovující. V roce 1858 do ní chodilo 148 žáků. I při velmi špatné docházce bylo nutné vyučovat polovinu dětí dopoledne a druhou odpoledne. Učebna měla vpředu stůl a židli pro vyučujícího, dvě řady lavic a uprostřed úzkou uličku. V každé lavici sedělo pět dětí, na levé straně děvčata a na pravé chlapci. Žáci na které nezbylo místo seděli na zemi u zadní stěny. Hlavní vyučovací předměty byly psaní, čtení a počty, které doplňovalo náboženství, zpěv a později ruční práce.

  Roku 1883 dostala obec půjčku 10800 zlatých na stavbu nové školy. Vykoupila pro tento účel dům č.49 a zahájila stavbu dvoutřídní budovy. Nebyla to velká stavba, ale přesto obec půjčku splácela s obtížemi plných 24 let. 11. února 1884 byla nová škola zkolaudována, 17. února vysvěcena borkovanským farářem Antonínem Vogtem a v úterý 19. února v ní zahájil učitel Karel Skalický vyučování.

  Škola


  Brzy po postavení nové školy se však ukázalo, že ani tato nebude svojí kapacitou vyhovovat. V roce 1889 bylo v Borkovanech již 211 žáků. Začátkem 20. století byly poměry ve škole natolik neúnosné že bylo nutné opět stavět. Budova stará ani ne 30 let byla zbořena a roku 1909 zahájena stavba nové školy na místě, kde stojí dodnes.

  Škola

  Neoficiální stránky obce Borkovany 2009